Personības un garīgās izaugsmes mentore, dziedniece, dziedniecisku meditāciju radītāja. Virziena Transformācija caur skaistumu un kursa Jaunā laikmeta sieviete autore. Enerģētisko rotu dizainere un darinātāja. 

Cilvēks ir unikāla būtne, kuras spēkos ir radīt. Piedzimstot, neviens nesaņem instukciju, kā to darīt, tāpēc cilvēks rada savu realitāti neapzināti katru minūti, atkarībā no tā, kādas ir viņa pārliecības par to, kā notiek dzīve. Manos spēkos ir redzēt cilvēkā tās pārliecības, kas viņam rada problēmas un nepatīkamas situācijas dzīvē, transformēt tās un iedot instrukciju, lai viņš pats mācētu apzināti radīt savu realitāti tādu, kādu vēlas. Esmu pavadone starp cilvēkiem redzamo un neredzamo pasauli. Brīžos, kad cilvēks pazaudē savu saikni ar intuīciju, savu būtību, jūtas apmaldījies un iegājis strupceļā, tad varu aizvest viņu atpakaļ pie sevis un atjaunot pazaudēto saikni. Mans mērķis nav cilvēku glābt, bet gan iedot viņam pašam instrumentus, kurus izmantojot, viņš spēj savienoties ar savu iekšējo būtību, saņemt atbildes no savām augstākajām struktūrām un veidot savu realitāti apzināti - tādu, kādu vēlas.


Katru mēnesi tiekamies online dzīvajos zvanos mentorpogrammā

Uzzināt vairāk par Mentorprogrammu 
SPIED ŠEIT
 dziednieciskas meditācijas un apziņu paplašinoši video youtube kanālā

Pāriet uz YouTube kanālu
Spied šeit


DZĪVESKODS = DZĪVS ES KODS jeb ES ESMU DZĪVS KODS. 
Cilvēks ir kā dzīvs kods, kurā glabājas visa informācija. Katra cilvēka uzdevums ir atkodēt sevi.